ProductsServicesContactSupportProfit
  ENGLISH LOGON

ATS Advance Tracking Solutions Co.,Ltd.

AT-310SR ระบบติดตามรถที่ดีที่สุด
     ด้วยประสบการณ์ของทีมวิศวกรที่มีกว่า 10 ปีในเรื่องอุปกรณ์ติดตามและบันทึกการใช้งานรถ จึงทำให้ กล่องดำติดตามรถ AT-310SR ก้าวหน้ากว่าระบบติดตามรถยี่ห้ออื่นๆ มีการทำงานที่มีความแม่นยำและสเถียรภาพสูงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 16 บิต มีหน่วยความจำกว่า 512 กิโลไบต์ จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่ามีหน่วยความจำที่เพียงพอในการบันทึกข้อมูลการใช้งานรถของคุณ ( Off Line)โดยไม่ต้องมีการถ่ายโอนกันบ่อยๆ และก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีการถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบ QUARDRUPLE ที่มีความคล่องตัวในการถ่ายโอนข้อมูล ไม่ว่ารถของคุณจะอยู่ที่ใด คุณก็สามารถเรียกดูข้อมูลจากรถของคุณแล้วนำมาวิเคราะห์การใช้งานรถด้วย ATS Software (LogView™ Reporter) ได้ตามต้องการ และยังสามารถตอบสนองการติดตามตำแหน่งรถของคุณด้วยระบบ Online-GPS (Global Positioning System) ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย GSM900(AIS) หรือ 1800(DTAC) ด้วยมาตรฐานการส่งขอมูลแบบ GPRS ( General Packet Radio Service ) ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศเหนือระบบสื่อสารไร้สายอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็วทันใจ และมีแผนที่ประเทศไทยแบบ Digital Vector ที่คุณสารมารถเรียกดูตำแหน่งและสถานะของรถคุณได้บน Web Site ของบริษัท ด้วยระบบเครือข่าย Internet ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน
     AT-310SR ยังมีความสามารถในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อควบคุมการทำงานของรถ เช่น การดับ/ติดเครื่องยนต์ หรือ ปิด/เปิด อุปกรณ์ในรถยนต์ ได้ด้วยโทรศัพท์มือของคุณเอง นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยต้วย SMS ไปยังมือถือของคุณเมื่อเกิดสิ่งผิดปรกติกับรถที่คุณได้ติดตั้งอุปกรณ์ AT-310SR

 3.235.182.206
 
Products | Services | Contact | Support | Profits | About Us

Email to WEB Master
 
All Rights Reserved 2006. by Advanced Presents Inc.