ProductsServicesContactSupportProfit
     LOGON

การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมกับกล่องดำ ทำอย่างไร ?

     การบริหารงานขนส่งให้ได้ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนโยบายและแนวปฎิบัติที่องค์กรกำหนด การนำเทคโยโลยี กล่องดำแบบเรียลไทม์ มาใช้ในองค์กร ทำให้ได้ใช้ข้อมูลรถ ตั้งแต่การรับสินค้า การเดินรถ พฤติกรรมของรถ จนถึงปลายทาง ที่เป็นจริง ทันต่อเหตุการณ์ มาวิเคราะห์เพื่อนำมาวางแผนงานและสามารควบคุมได้

ด้านการลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การกำหนดแนวปฎิบัติเพื่อควบคุม เช่น
1. จำกัดความเร็ว 80 กม./ชม.
2. กำหนดมาตรการห้ามมิให้พนักงาน ติดเครื่องยนต์นอนขณะพักรถ กำหนดอัตราเวลาการติดเครื่องเดินเบา
3. กำหนดแผนงานก่อนดำเนินงานจริงในแต่ละวัน (โปรแกรมโรบอท สามารถคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด
4. กำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดอัตราสึกหรอ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ระหว่างทาง


การกำหนดแนวปฎิบัติ จะสามารถควบคุม หรือ ลดค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามพนักงานขับรถ (ค่าโทรศัพท์)
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระหว่างทาง
4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการบริหารงานควบคุมการเดินรถ (โปรแกรม LogView สามารถแสดงตำแหน่งรถและควบคุมบริหารงานได้ทั้งองค์กร)


ด้านการรักษาคุณภาพ การรักษาคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินกิจการ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบงานขนส่ง 
แนวปฎิบัติในการรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างขนส่ง
1. เซ็นเซอร์ประตูตู้สินค้า ว่ามีการเปิดประตูตู้สินค้าระหว่างทางหรือไม่ สำหรับสินค้าที่ต้องการความปลอดภัยในการโจรกรรม หรือใช้เป็นมาตรฐานในการขนส่งสินค้า
2. เซ็นเซอร์อุณหภูมิ การรักษาระดับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสินค้า เป็นการรักษาคุณภาพของสินค้า จากต้นทางถึงปลายทาง
ดังนั้นการกำหนดแนวปฎิบัติในด้านการรักษาคุณภาพ จึงสามารถช่วยเพิ่มตลาด และสร้างความพึงพอในกับผู้ว่าจ้างขนส่งได้


การตรวจสอบ การบริหาร การจัดการ
1. แสดงตำแหน่งการเดินรถทุกคันขององค์กร บนแผนที่ในโปรแกรม
2. เดินรถตามแผนงานที่งานไว้ มีการออกนอกเส้นทางเดินรถหรือไม่
3. ส่งสินค้าตามกำหนดหรือไม่
4. พฤติกรรมของพนักงานขับรถ ว่ามีการปิดประตูตู้สินค้ากลางทางหรือไม่ (ซึ่งจะมีสัญญานเตือนในกรณีนี้)
5. ควบคุมอุณหภูมิ ความเย็นได้ เพื่อรักษาคุณภาพ (รถห้องเย็น)
6. สามารถบริหารการจัดการรถ การโยกรถ ตรวจสอบตำแหน่งของรถที่ไกล้จุดขนส่งได้ เพื่อความรวดเร็วในการรับงาน


การวางแผนล่วงหน้า จากข้อมูลจริงทีได้จากกล่องดำ โปรแกรม โรบอท จะช่วยในการบริหารการเดินรถ เพื่อให้ในหนึ่งเที่ยวการขนส่ง ได้ประโยชน์สูงสุด ดังนี้
1. กำหนดเส้นทาง ที่ดีที่สุด สั้นที่สุด คุ้มค่าที่สุด สามารถควบคุมเวลา และระยะทาง
2. กำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินรถแต่ละเที่ยว ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง
3. สรุปรายงานการซ่อมบำรุงเบื้องต้นของรถทุกคัน การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จะช่วยลดอัตราสึกหรอ


โปรแกรม โรบอท สามารถ คำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดและดีที่สุดสำหรับการเดินรถ และสามารถ คำนวณต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อเที่ยวการขนส่ง อีกทั้งยังกำหนดให้สรุปรายงานในแต่ละวันได้ อัตโนมัติ


กล่องดำ ATS รุ่น AT-310 SR จะช่วยในการจัดการ จากข้อมูลจริงในการเดินรถจริงขององค์กร ดังนั้นการใช้ระบบ TRACKING จึงจำเป็นจะต้องทันต่อเหตุการณ์ แบบนาทีต่อนาที เพื่อความต่อเนื่องของข้อมูล

                
 34.204.169.230
 
Products | Services | Contact | Support | Profits | About Us

Email to WEB Master
 
All Rights Reserved 2006. by Advanced Presents Inc.